Tarieven Begraafplaats Noordlaren

Tarieven Begraafplaats Noordlaren vanaf 1 januari 2019

Huur  algemene  graven 2019: € 2017: €
Huur voor periode van 30 jaar 1.680 1.575
Huur voor plaatsing urnenkelder 1.680 1.575
Huur graf specifiek voor plaatsing urnenkelder    
Huur voor periode van 30 jaar 950 890
Recht tot bijplaatsen extra urn, per urn 450 420
Grafrechten voor het recht tot begraven of het plaatsen van een urnenkelder bij graven “in eigendom”    
Graf gekocht voor 1982 820 770
Graf gekocht in de periode 1982 tot en met 1986 685 640
Graf gekocht in de periode 1987 tot en met 1991 650 610
Graf gekocht in de periode 1992 tot en met 1998 580 545
       
Terugkoop graven    
Graven gekocht voor het jaar 1982 190 190
Graven gekocht in de periode van 1982 tot 1998 Aank. pr. Aank. pr.
Administratiekosten terugkoop per transactie 50 50
Kosten voor delven graf    
Grafdelven 425  400
Grafdelven t.b.v plaatsen urnenkelder 185 175
Bijplaatsen urn 105 100
  Administratiekosten    
Recht plaatsen monument per gedenkteken 165 155
Administratiekosten  overboeking graf 55 50
Administratiekosten terugkoop graven 55 50

Vastgesteld door het College van Kerkrentmeesters op 13 november 2018.