Tarieven Begraafplaats Noordlaren

Tarieven 2024 – in euro’s
 

    2024:
Huur  algemene  graven    
  Huur voor periode van 30 jaar   2.205
  Huur voor plaatsing urnenkelder   2.205
       
  Huur voor periode van 20 jaar   1.600
  Huur voor plaatsing urnenkelder   1.600
       
Huur algemene graven verlenging    
  Verlenging huur voor periode van 20 jaar   1.600
  Verlenging huur voor periode van 10 jaar   900
       
Huur graf specifiek voor plaatsing urnenkelder    
  Huur voor periode van 30 jaar   1.245
  Recht tot bijplaatsen extra urn, per urn   585
       
  Huur voor periode van 20 jaar   685
  Recht tot bijplaatsen extra urn, per urn   325
       
Grafrechten voor koopgraven    
  Gekocht graf (t/m 1998)   1.075
  Terugkoop koopgraven   240
  Administratiekosten per transactie   70
       
Kosten voor delven graf    
  Grafdelven   565
  Grafdelven t.b.v plaatsen urnenkelder   240
  Bijplaatsen urn   140
       
Administratiekosten    
  Recht plaatsen monument per gedenkteken   215
  Administratiekosten overboeking graf *)   70
  Administratiekosten terugkoop graven *)   70 
  *) uitsluitend indien dit veel nazoekwerk vergt    
       
Strooiveld    
  Uitstrooien 1 persoon   165
  Uitstrooien 2 personen   250
  Herinneringsplaatje   250

Download bovenstaande tarieven hier >>

Gebruik maken van de Bartholomeuskerk in Noordlaren of de Trefpuntkerk in Glimmen? Download onze Tariefkaart >>

____
 
Tarieven vastgesteld door het College van Kerkrentmeesters.

De begraafplaats voldoet aan de door de brancheorganisatie LOB gestelde kwaliteitseisen. .