Tarieven Begraafplaats Noordlaren

Tarieven 2022 – in euro’s
 

  2022: 2021:
Huur  algemene  graven    
  Huur voor periode van 30 jaar 1.865 1.825
  Huur voor plaatsing urnenkelder 1.865 1.825
       
Huur graf specifiek voor plaatsing urnenkelder    
  Huur voor periode van 30 jaar 1.055 1.030
  Recht tot bijplaatsen extra urn, per urn 495 485
       
Grafrechten voor het recht tot begraven of het plaatsen van een urnenkelder bij graven “in eigendom”    
  Graf gekocht vóór 1982 910 890
  Graf gekocht in de periode 1982 tot en met 1986 755 740
  Graf gekocht in de periode 1987 tot en met 1991 720 705
  Graf gekocht in de periode 1992 tot en met 1998 645 630
       
Terugkoop graven    
  Graven gekocht vóór het jaar 1982 200 190
  Graven gekocht in de periode van 1982 tot 1998 200 Aankoopprijs
  Administratiekosten terugkoop per transactie 60 60
       
Kosten voor delven graf    
  Grafdelven 475 465
  Grafdelven t.b.v plaatsen urnenkelder 205 205
  Bijplaatsen urn 120 115
       
Administratiekosten    
  Recht plaatsen monument per gedenkteken 185 180
  Administratiekosten overboeking graf 60 60
  Administratiekosten terugkoop graven 60 60
       
Strooiveld    
  Uitstrooien 1 persoon 100 100
  Uitstrooien 2 personen 155 150
  Herinneringsplaatje 155 150

Download bovenstaande tarieven hier >>

Gebruik maken van de Bartholomeuskerk in Noordlaren of de Trefpuntkerk in Glimmen? Download onze Tariefkaart >>

____
 
Tarieven vastgesteld door het College van Kerkrentmeesters.
 .