Actie KERKBALANS 2023

We doen het samen!

In januari gaat de landelijke Actie Kerkbalans van start, dit jaar met als motto: We doen het samen! Tijdens de actie krijgen ook alle leden van onze Protestantse Gemeente te Noordlaren-Glimmen weer een verzoek voor een financiële bijdrage aan kerk-zijn in onze dorpen. We hopen dat we ook in 2023 weer op uw steun mogen rekenen.

Het College van Kerkrentmeesters heeft de begroting 2023 in december ter inzage gelegd in de kerkgebouwen, een uittreksel is te vinden op deze website >>.
Actie Kerkbalans start op zaterdag 14 januari en duurt twee weken. In deze periode wordt een envelop met de Actie-informatie bij u thuisbezorgd. Graag haalt deze vrijwilliger de antwoordenvelop met het toezeggingsformulier weer bij u op.
We hopen op zaterdag 28 januari de Actie af te sluiten.

Voor vragen kunt u terecht bij de leden van het College van Kerkrentmeesters: Frans Muller, Corke van der Weijden, Gert Vrieling, Jan Willem Timmer en de penningmeester Marinus Leenstra
Via e-mail: penningmeestercvk@pkn-ng.nl of mobiel 06 51692923.