Cantorij

Afgelopen zondag heeft de cantorij voor de laatste keer in dit seizoen medewerking verleend aan de kerkdienst. Hoewel al verschillende leden op vakantie waren, bleven er genoeg mensen beschikbaar om energiek en positief aan deze dienst mee te werken.

De cantorij heeft het voorrecht om zich wat langer op de diensten waarin zij meewerkt voor te bereiden dan een doorsnee gemeentelid omdat op maandagavond tijdens de repetitie de liederen uitvoerig worden doorgenomen en als het nodig is worden ook de achtergronden bij een lied verteld. Het zondag gezongen ‘lied van de tuin’ is velen inmiddels dierbaar geworden.

De cantorij (26 leden)is in de afgelopen 9 jaar een hechte groep geworden die met veel energie op hun eigen wijze meewerkt aan de diensten. Iedere maandag wordt bij toerbeurt door een paar leden tevoren koffie en thee t.b.v. de pauze gezet.

Afgelopen maandag was de laatste repetitie van het seizoen en ter gelegenheid daarvan is de bekende Zweedse film “As It Is in Heaven” van de regisseur Kay Pollak met muziek van Steffan Nilsson vertoond. Deze film gaat o.m. over een kerkkoor. Herkenbaar.

De koorleden hadden zelfgemaakte hapjes en drankjes meegebracht om op feestelijke wijze het seizoen uit te luiden.

We beginnen weer te repeteren in september en nu kan ik alvast meedelen dat in het nieuwe seizoen ruim tijd wordt uitgetrokken voor de instudering van het oratorium ‘Als de graankorrel sterft’ geschreven door Marijke de Bruijne, Peter Rippen, Anneke van der Heide en Chris van Bruggen.

Het oratorium zal worden uitgevoerd op palmzondag met de dan aanwezig gemeente.

Wilt u ook meezingen met de cantorij? Van harte welkom op maandag 3 september om 19.45 uur tot 21.15 uur in het Trefpunt. Natuurlijk kunt u ook eerst proberen of het iets voor u is.

Van mijn kant wil ik de cantorij, Anja Kosterman en de gemeente van Glimmen danken voor de inspirerende werkplek en het enthousiasme waarmee vorm wordt gegeven aan de kerkdienst. Een fijne vakantie.

Chris van Bruggen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *