Hemelvaartspelgrimage

Spiritueel dauwtrappen

De oude traditie van het dauwtrappen volgend, wordt ook in 2022 een Hemelvaartspelgrimage georganiseerd door de kerken van Haren, Glimmen en Noordlaren. Een wandeling door Gods goede schepping om tot jezelf, tot God en tot je naaste te geraken.

Op donderdag 26 mei verzamelen we ons om 6.00 uur ’s ochtends bij de Trefpuntkerk. Na kennismaking en dagopening wandelen we naar Noordlaren. Volgend op een ontbijt in De Hoeksteen volgt om 10.00 uur de Hemelvaarts- c.q. Pelgrimsdienst in de Bartholomeuskerk. Voorganger: Dick Vos.
Gerekend moet worden op een wandeling van ongeveer 10 kilometer via het Noordlaarderbos en de Vijftig Bunder.

Rond de diensten zal een aanmeldingsblad in de kerken liggen, opgeven kan ook via Dick Vos: scriba@pkn-ng.nl.