Oktober in het teken van 500 jaar Reformatie

Oktober in het teken van 500 jaar Reformatie

Eind vorige maand bezochten we het Festival voor Oude Muziek in Utrecht. Het thema van deze week vol concerten was 500 jaar Reformatie: muziek uit de tijd van de Reformatie. Misschien is bij u het beeld blijven hangen van een zeer sobere muziekpraktijk als kenmerkend voor het calvinisme. Maar Maarten Luther was juist een groot voorstander van muziek. Hij hield ervan en speelde ook zelf. Hij schreef kerkliederen, waarvan er nog een flink aantal in ons liedboek staan. Muziek raakt het hart en vindt een ingang bij mensen die het gesproken of geschreven woord niet zo gemakkelijk heeft. Wel moest de muziek dienstbaar zijn aan de inhoud van de liederen. Bij dit alles zijn de melodieën verrassend licht.

In de maand oktober willen we aandacht besteden aan 500 jaar Reformatie. Het is 500 jaar geleden dat Maarten Luther in Wittenberg zijn 95 stellingen publiceerde. Hij riep daarmee op tot een debat over de gang van zaken in de kerk van zijn tijd, de Rooms Katholieke. Met name de aflaatpraktijk was hem een doorn in het oog: de gewoonte dat gelovigen de hen opgelegde boete konden afkopen door een aflaat aan te schaffen. Door dat te doen wordt biechten een juridische praktijk in plaats van een echte omkeer. Daar was Luther het niet mee eens. Als je iets verkeerd gedaan hebt kun je dat niet afkopen, maar moet je oprecht berouw voelen en dit omzetten in een andere levenswandel. Luther was een geleerd theoloog en heeft zich over vele theologische kwesties gebogen. Daarbij was zijn insteek echter altijd pastoraal. Vanuit bewogenheid met mensen heeft hij adviezen gegeven als een ware “Mona weet raad”. Hij schreef dan ook – net als Paulus – vele brieven. De vraag is natuurlijk: wat vieren wij als we stilstaan bij dit jubileumjaar? Welke inzichten en thema’s uit Luthers werk zijn voor ons nog van belang en op welke manier? In de maand oktober zullen we in de vieringen iedere week zo’n aspect van Luthers werk centraal stellen. De eerste dienst is al op 1 oktober en daarin gaat ds Frederique Karelse voor. Het thema van deze dienst is vrijheid.  Ook zal er een gemeenteavond worden gehouden, waarbij er iets verteld zal worden over Luther en zijn tijd. Dan gaan we samen nadenken over ‘Reformatie vandaag’: welke kant moet het op met de kerk in deze tijd? Wat behoort nu tot het wezen van ons geloof en hoe geven we dat vorm in een tijd waarin de kerk een marginale positie lijkt in te nemen? Een positieve insteek, waarbij we willen benadrukken dat ons geloof verschil maakt! Hartelijke groet, ds Anja Kosterman.

Een overzicht van de activiteiten in oktober:

1 oktober, dienst in de Trefpuntkerk in Glimmen. Thema: vrijheid. Voorganger: ds Frederique Karelse

8 oktober, dienst in de Bartolomeuskerk in Noordlaren. Thema: genade, of in moderne termen: ben ik wel goed genoeg? Voorganger: ds Anja Kosterman

15 oktober, dienst in de Trefpuntkerk in Glimmen. Thema: uitverkoren volk? Luthers antisemitisme als struikelsteen. Voorganger: ds Anja Kosterman

18 oktober, gemeente-avond in de Trefpuntkerk in Glimmen, afgesloten met een avondgebed en gezellig samenzijn. Aanvang: 20:00 uur.

22 oktober, dienst in de Trefpuntkerk in Glimmen. Thema: de Bijbel en de overheid. Voorganger: ds Rob Fortuin. Met medewerking van de cantorij o.l.v. Chris van Bruggen.

29 oktober, dienst in de Trefpuntkerk in Glimmen. Thema: doorgaande Reformatie, de betekenis van kerk in onze tijd. Voorganger: ds Anja Kosterman

Alle diensten beginnen om 10 uur.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *