Reactie Nashville verklaring

Wij geloven dat alle mensen zijn geschapen naar Gods beeld en geroepen zijn om dit in hun leven gestalte te geven. We zijn verschillend, stuk voor stuk. We zijn anders, mens voor mens. En daarom ben je bij ons welkom zoals je bent, in alle veelkleurigheid. Zoals Paulus schrijft in zijn brief aan de gemeente te Corinthe: “Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde”. Wie of wat je ook bent, weet je welkom in de protestantste gemeente Noordlaren Glimmen. We zegenen in onze gemeente trouwens al jaren met liefde alle mensen die van elkaar houden.

Omdat we beseffen dat er in de PKN verschillende opvattingen bestaan over homoseksualiteit, sekse-identiteit en transgender-zijn, benadrukken we het belang van een open discussie en wijzen de oordelende manier waarop in de Nashville-verklaring gesproken wordt nadrukkelijk af.

We sluiten ons aan bij de reactie van ds. René de Reuver, scriba van de generale synode van de PKN hieromtrent. Hieronder volgt de tekst van zijn reactie.

“De Nashville-verklaring is theologisch eenzijdig en gesloten en pastoraal onverantwoord. Ze is daarom niet dienstbaar aan het gesprek in gemeenten over gender, seksualiteit en zegen.

Dit gesprek is sowieso niet gediend met verklaringen en statements over en weer, maar komt alleen verder als het op een veilige manier gevoerd wordt op de plek waar het thuishoort, namelijk in de gemeente. Het kan alleen in een open houding waarin ruimte is voor ieder om zich uit te spreken en gehoord te worden.

In november jl. heeft de generale synode van de Protestantse Kerk uitgesproken dat in de kerk van Jezus Christus ieder mens als beelddrager van de Schepper, aangeraakt door de liefde van Christus, van harte welkom is en zich thuis mag voelen.

Bovendien heeft zij, in tegenstelling tot de verklaring van Nashville, uitgesproken dat de Protestantse Kerk geen waardeoordeel uitspreekt over de seksuele geaardheid van haar leden noch over het huwelijk of andere levensverbintenissen.

Deze terughoudendheid is noodzakelijk voor een veilig en open gesprek over seksualiteit en gender in de gemeenten.”

Einde citaat Ds. René de Reuver, scriba generale synode

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *