Een serie vieringen over de beden van het Onze Vader

Een vast en geliefd onderdeel van de gebeden in de kerk is het Onze Vader. Ook in de privésfeer wordt dit gebed veel gebeden. Er bestaan verschillende vertalingen van en onlangs is er nog discussie geweest in de Rooms Katholieke Kerk omdat de paus het niet eens was met de vertaling: ‘breng ons niet in beproeving.’ Want veronderstelt dat niet dat God ons beproeft? Ook andere vragen worden opgeroepen door het Onze Vader. We bidden het vaak zonder er diep bij na te denken, maar wat betekenen die grote woorden eigenlijk, die erin voorkomen: hemel(en), heiligen van de Naam, koninkrijk, vergeving. In het komende jaar word in een serie van 8 vieringen stilgestaan bij de vraag wat de verschillende beden van het Onze Vader betekenen.

28 januari: Onze Vader in de hemelen

Dit is een viering van Schrift en Tafel, met medewerking van de cantorij olv Chris van Bruggen.

Trefpuntkerk Glimmen

 

18 februari:  heiligen van de Naam

In deze viering werkt de cantorij mee.

Trefpuntkerk Glimmen

 

11 maart: koninkrijk/koningschap

Bartolomeuskerk Noordlaren

 

29 maart: (Witte Donderdag): het brood dat wij nodig hebben

Dit is een viering van Schrift en Tafel, met medewerking van de cantorij

 

22 april: vergeving

Trefpuntkerk Glimmen

 

3 juni: goed en kwaad

Trefpuntkerk Glimmen

 

17 juni: beproeving

In deze dienst werkt de cantorij mee

Trefpuntkerk Glimmen

 

1 juli: kracht en heerlijkheid

Trefpuntkerk Glimmen

 

Alle diensten beginnen om 10 uur. In deze serie vieringen gaat ds Anja Kosterman voor.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *