Startzondag

Startzondag

Het lijkt nog ver weg, september, maar de weken in de zomer lijken altijd sneller te gaan dan je van tevoren bedenkt! We zijn al druk bezig met voorbereiden van het programma voor de startzondag. Het is een tamelijk recente ‘traditie’: na de zomer waarin velen met vakantie gaan en er- buiten de wekelijkse vieringen en het koffiedrinken vrijwel geen gezamenlijke activiteiten zijn (de inloopochtenden gaan gewoon door in de zomer!) – pakken we de draad weer op met een speciale dag. Deze keer hebben we er zelfs een avond aan vastgeknoopt. Op zaterdagavond 9 september en op zondagochtend 10 september komen we bij elkaar om een start te maken met de activiteiten van het nieuwe seizoen. En natuurlijk ook voor de gezelligheid: om met elkaar wat te drinken en wat lekkere hapjes te eten en ieders verhalen te horen!

Het (voorlopige) programma is als volgt:

Zaterdagavond 9 september is de opmaat voor het jaar. We beginnen om 19:30 uur met een kort avondgebed. Daarna is er in de overige ruimtes van het Trefpunt een ‘activiteitenproeverij’. In het kort worden de activiteiten die we in het komende seizoen ondernemen gepresenteerd. Er is informatie over bijvoorbeeld de inloopochtend, de cantorij, filmavonden, gemeente-avonden, groothuisbezoek enz. Voor de leerhuizen, bijbelkring en nog een aantal andere activiteiten kunt u aanschuiven aan verschillende tafeltjes. Het is namelijk de bedoeling dat u zelf een keuze kunt maken uit verschillende onderwerpen voor leerhuis en bijbelkring. Een soort keuzemenu. U kunt daar materiaal bekijken en met elkaar in gesprek gaan over de vragen die u heeft bij een onderwerp en de verwachtingen ten aanzien van de activiteit. Na verloop van tijd kan er worden gewisseld, zodat u van meerdere onderwerpen/activiteiten kunt proeven. Voor bijbelkring en leerhuis wordt, zoals gezegd,  niet één onderwerp aangeboden, maar er wordt een aantal suggesties gedaan. Het is de bedoeling dat u uw voorkeur kenbaar maakt, zodat er het komende seizoen een programma wordt geboden dat u zoveel mogelijk ook echt aanspreekt.

Op Zondagochtend 10 september is het thema: wat inspireert je? We beginnen met koffie drinken met iets lekkers erbij. Daarbij hebben we uw hulp nodig: op de balie in het Trefpunt en in de kerk in Noordlaren liggen intekenlijsten waarop u uw naam kunt zetten als u iets wilt bakken of als u hapjes wilt maken. Vervolgens is er een dienst van Schrift en Tafel. Na de dienst gaan we naar de grote zaal waar iedereen een drankje en een hapje kan nemen. We hopen dat u in de zomer eens wilt stilstaan bij de vraag: wat inspireert me? Misschien is het een voorwerp, een tekst, een afbeelding of een foto. Alles is goed, als het voor u iets bijzonders betekent. De bedoeling is dat er in de verschillende ruimtes van het Trefpunt van die voorwerpen staan, waarbij u een (korte) toelichting kunt geven. Dat kan door middel van een kaartje, maar ook mondeling. Foto’s kunnen ook, die worden dan geprojecteerd middels beamer. Daarbij zou een mondelinge toelichting leuk zijn. Als u dat zelf niet doet, kunt u dat ook aan een ander overlaten. Ook teksten kunnen worden voorgelezen. Het is voor ons handig om te weten hoeveel mensen iets zouden willen vertellen over een voorwerp, tekst of foto. Ook daarvoor ligt een intekenlijst. Maar gewoon iets meenemen en neerzetten kan ook!

Wij verheugen ons op een mooi programma, maar zijn natuurlijk afhankelijk van uw enthousiasme en medewerking! Heeft u nog vragen of suggesties, komt u daar dan gerust mee. Hartelijke groet, Henriëtte van der Kamp en Anja Kosterman.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *