Weer naar de kerk

Als kerk sluiten we aan bij de algemene richtlijnen voor de kerken. Sinds begin juni houden we weer kerkdiensten in aanwezigheid van gemeenteleden.

We blijven samen voor ons aller veiligheid zorgen: triage bij de deur, het noteren van naam en eventueel contactgegeven en afstand houden – ook in de kerkzaal. Aanmelding vooraf is niet nodig. Koffiedrinken na de dienst doen we bij voorkeur in de tuin van de kerk. Deurkrukken en stoelleuningen zijn ontsmet en we ventileren goed – zeker nu we weer samen zingen. Houd daar rekening mee bij de keuze van uw kleding.
U bepaalt zelf of u zich veilig genoeg voelt om aanwezig te zijn. Zie er in ieder geval van af bij verkoudheidsklachten.


.