Word jij onze nieuwe preekvoorziener?

Hans Peereboom is ongeveer 8 jaar onze preekvoorziener geweest en gaat daar nu mee stoppen. We zijn hem enorm veel dank verschuldigd voor de zorgvuldigheid waarmee hij al die jaren deze functie heeft vervuld.


Nu zoeken we een nieuwe preekvoorziener en daarom doen we een beroep op u, op jou.
Wat houdt het in? Aan het begin van ieder jaar wordt het rooster van predikanten en voorgangers voor het volgende jaar gemaakt. Het rooster voor 2023 is dus al klaar!! De nieuwe preekvoorziener gaat aan de slag met het rooster voor 2024. Indien nodig, is er bij de start ondersteuning van Hans mogelijk. 

De eerste stap die een preekvoorziener zet, is het overleg met en de inroostering van de eigen predikant. Daarna worden gastpredikanten en voorgangers benaderd die graag voorgaan in de ca 15 diensten waaraan de cantorij meewerkt. Dan blijven er nog 20 tot 25 diensten over die ingevuld moeten worden. We beschikken over een lijst met gastpredikanten waarvan we weten dat ze ‘goed liggen’ in onze gemeente, die passen bij de dynamiek en identiteit van onze geloofsgemeenschap en graag bij ons voorgaan.

De preekvoorziener vervult een belangrijke verbindende taak in de achterliggende organisatie van kerkdiensten. We hopen van harte op een reactie.

Bij interesse of vragen, bel of mail gerust.
– Hans Peereboom, aftredend preekvoorziener: 06-44030750
– Marit Stokkentreeff, praeses: 06-50248898
– Dick Vos: scriba@pkn-ng.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *