Wie wij zijn

Bartholomeuskerk Noordlaren

De protestantse gemeente Noordlaren Glimmen is een kleine, veelkleurige gemeente, die wekelijks samenkomt in de Trefpuntkerk in Glimmen of in de Bartholomeüskerk in Noordlaren. Iedere tweede zondag van de maand is er een dienst in Noordlaren, in de zomermaanden juli en augustus is dat iedere tweede en vierde zondag. Op de overige zondagen zijn onze vieringen in Glimmen. Alle kerkdiensten beginnen om 10.00 uur.
.

Dit huis is een huis waar de deur openstaat,
waar zoekers en zieners, genood of gekomen,
hun harten verwarmen, van toekomst gaan dromen

In deze regels uit een lied van Margryt Poortstra herkennen wij ons als gemeente.
De deur staat open voor wie er maar binnen wil gaan. Iedereen is welkom zoals zij is en wil zijn. We zijn geen zeker-weters, voor wie alles wat geschreven staat vaststaat. Eerder zoekers die bij het Woord aankloppen, onze levens erin willen schrijven en de verhalen verbinden met onze ervaringen. Zieners soms, als we even opgetild worden in een woord, een lied, stilte. We zingen veel en graag, hartverwarmend. We zingen onze vragen en twijfels, onze hoop en wanhoop, ons verlangen en ons ‘en toch’: van een nieuwe wereld die komen zal, door ons heen. Iedere week herinneren we onszelf weer aan die toekomst, die geen droom mag blijven. Zingen maakt een belangrijk deel uit van onze liturgie. We hebben een enthousiaste cantorij, die iedere maandagavond repeteert en ongeveer eenmaal per maand de zondagse dienst ondersteunt.
.

.

Dit huis is een huis waar gemeenschap bestaat,
waar zangers en zeggers bijeen zijn gekomen
.

Een huis waar gemeenschap bestaat, dat is een ander kenmerk van onze gemeente. Hoeveel verschillen er ook zijn tussen ons op allerlei terreinen, wij vormen een gemeenschap waar mensen zich thuis en gezien voelen. Niemand wordt aan zijn lot overgelaten. Iedere zondag na de dienst drinken we samen koffie en thee, we beginnen de Paasmorgen met een gezamenlijk ontbijt en er zijn inloopochtenden, waar een inleiding wordt gehouden door iemand uit het dorp.
.

Naast vieringen en gezelligheid zijn we ook op andere momenten bezig met levensvragen en maatschappelijke onderwerpen. In leerhuis, bijbelkring, thema-avonden, maar ook op creatieve manieren: met schilder- en poëzieprojecten. Al onze activiteiten zijn toegankelijk voor iedere belangstellende, lid of geen lid van onze gemeente.

Van harte welkom!
.

Trefpuntkerk_Glimmen


Download desgewenst het beleidsplan 2015-2020 van de gemeente, ‘Omzien naar elkaar’.