Wie wij zijn

De protestantse gemeente Noordlaren Glimmen is een kleine, veelkleurige gemeente, die wekelijks samenkomt in de Trefpuntkerk in Glimmen of in de Bartholomeüskerk in Noordlaren. Iedere tweede zondag van de maand is er een dienst in Noordlaren, in de zomermaanden juli en augustus is dat iedere tweede en vierde zondag. Op de overige zondagen zijn onze vieringen in Glimmen. Alle kerkdiensten beginnen om 10.00 uur.
.

Dit huis is een huis waar de deur openstaat,
waar zoekers en zieners, genood of gekomen,
hun harten verwarmen, van toekomst gaan dromen

.

Bovenstaande regels uit een lied van Margryt Poortstra (Zangen van Zoeken en Zien 93) herkennen wij ons als gemeente van Christus. Iedereen is welkom, zoals hij of zij is en wil zijn. Samen vormen wij een diverse gemeenschap van zoekers die aankloppen bij het Woord van God om ons te laten inspireren op onze weg. We zijn geen ‘zeker-weters’ voor wie alles vaststaat wat geschreven staat.
Wanneer we samenkomen, zingen we graag. We zingen onze vragen en twijfels, onze hoop en wanhoop, ons verlangen en ons ‘en toch’ – van een ander perspectief en van een nieuwe wereld die komen zal, door ons heen. In die context zien wij omzien naar elkaar en de ander in naam van Christus als onze taak en onze opdracht.

Naast vieringen en gezelligheid zijn we ook op andere momenten bezig met levensvragen en maatschappelijke onderwerpen. In leerhuis, bijbelkring, thema-avonden, maar ook op creatieve manieren: met schilder- en poëzieprojecten. Al onze activiteiten zijn toegankelijk voor iedere belangstellende, lid of geen lid van onze gemeente.

Van harte welkom!
.


Download desgewenst het Beleidsplan 2021-2025 van onze gemeente
of onze Plaatselijke Regeling.